1. ผู้ที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์

  2. ผู้ที่เคยใช้บริการสร้างเว็บไซต์จากที่อื่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ

  3. ผู้ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ด้วยตนเอง

  4. ผู้ที่ต้องการรับงานสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Circlecamp

Feature Free Register 4,190 Bath/Year
Domain Name www.yourdomain.circlecamp.com www.yourdomain.com
Space 100 MB 1000 MB
Bandwidth 20 GB 100 GB
Ads
Premium Support
Statistic
Language 1 Language Multiple Languages
Market 25 Products Unlimited
Catalog 25 Products Unlimited
Member
Email
Gallery
Video
Poll
Forum
Free Register 4,190 Baht / Year